Finansiering

Vi erbjuder olika finansieringsalternativ, bland annat rental, leasing eller hyrköp. Service och reparationer ingår alltid. För mer information om villkor och avtal kring rental, leasing och hyrköp, kontakta oss.

Rental passar dig som vill vara flexibel och hyra på lite längre sikt, kanske 2–5 år. Då kan du lugnt och tryggt ha tillgång till ett fordon utan att behöva investera i ett köp. I stället betalar du en fast månadsavgift.

Leasing innebär att du nyttjar fordonet, men ägaren är ett finansbolag (t ex bank) som du betalar en lea- singavgift till. Det här är ett bra alternativ till köp eftersom du inte låser upp ditt kreditutrymme och kan an- vända pengarna till annat. Kostnaden för leasing är avdragsgill.

Hyrköp innebär att du delar upp betalningen för fordonet i stället för att betala hela summan på en gång. När avtalsperioden gått ut finns olika alternativ, exempelvis förlänger vi hyresavtalet eller så köper du loss fordonet av oss.