Utbilda dig för Kran, Travers & Säkra Lyft

Utbildningen Kran/Travers & Säkra Lyft följer gällande krav i AFS 2006:6 samt följer SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853.

Kursinformation

Kurslokal:I våra lokaler eller ute hos Kund (vilket ger fördelen att deltagarna utbildas i sin dagliga arbetsmiljö).

Tidsåtgång: Beroende på förutsättningar och antal deltagare.

Pris: Enligt offert.

Utbildningsintyg

Kranförare: SS-ISO 9926-1
Lastkopplare/Signalman: SS-ISO 23853.

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

Vi utbildar enligt gällande krav som står i AFS 2006:6

För vem: Personer som skall hantera traverskran, pelarlift eller telfers oberoende vilken last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningar.

Vi håller även separata kurser för Lastkoppling. Alla lyftanordningar kräver utbildning. Som arbetsgivare är det tryggt att ha utbildad personal. 80% av arbetsplatsolyckorna beror på att man som användare bryter mot säkerhetsföreskrifter/okunskap. Hör av er direkt till mig för mer info, så tittar vi på en lösning för er.

Alexeander Ankargren - utbildningsansvarig på Trollhättans truck
Utbildningsansvarig
Alexander Ankargren
010-280 43 04
alexander.ankargren@trollhattanstruck.se

ID06 Ackrediterad kompetensregistrator

Trollhättans truck är ett ackrediterat utbildningsföretag och ansvarar för att registrerad utbildning uppfyller gällande krav från lagar och branschöverenskommelser.

Ordning och reda, inga borttappade utbildningsbevis. ID06 Kompetensdatabas underlättar för både arbetsgivare och arbetstagare. Platschefer, BAS-U, säkerhetsansvariga med flera på våra arbetsplatser kan enkelt och snabbt ta reda på vilka utbildningsbevis och behörigheter som företagets och underentreprenörers medarbetare har.

Truckförare kör gaffeltruck som lyfter pall i lager

Ring gärna oss för mer information om våra utbildningar. Vi kan skräddarsy kurser efter dina behov.