Utbilda dig för Arbete på väg (APV)

Trollhättans Truck erbjuder tillsammans med APV Utbildarna webbkurser i Arbete på väg och ADR

Grundutbildning: Arbete på väg 1.1 & 1.2

Detta är en Grundutbildning för fordonsförare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens ha APV 1.2Kursen görs online på mobil, surfplatta eller dator. Du har tillgång till kursmaterialet i 5 år.

Tidsåtgång: 2-3 timmar.

Pris: Enligt offert.

 

Utbildningsintyg

Denna utbildning ger intyg för APV 1.1 & 1.2.

Grundutbildning: ADR 1.3

Detta är en allmän grundutbildning för att uppfylla krav för ADR 1.3 enligt MSB. Kursen ger dig insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset. Du har tillgång till kursmaterialet i 5 år.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Utbildningsplats: Kursen görs online.

Pris: Enligt offert.

 

Utbildningsintyg:

Denna utbildning ger dit ett kompetensintyg i ADR 1.3

Komplett kurs i Arbete på väg 1.1, 1.2 och 1.3

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Kursen följer trafikverkets kompetenskrav för 2020. Du har tillgång till kursinnehållet i 1 år.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Utbildningsplats: Kursen görs online.

Pris: Enligt offert.

 

Utbildningsintyg:

Denna online utbildning ger kompetensintyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 (APV nivå 1 och 2).

Vid frågor
eller beställning av kurs

Alexander Ankargren - utbildningsansvarig på Trollhättans truck
Utbildningsansvarig
Alexander Ankargren
010-280 43 04
alexander.ankargren@trollhattanstruck.se

Truckförare kör gaffeltruck som lyfter pall i lager

Ring gärna oss för mer information om våra utbildningar. Vi kan skräddarsy kurser efter dina behov.