Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning Grund följer gällande krav enligt EN 363:2008.

Kursinformation

Kurslokal: Vi bedriver fallskyddsutbildning i våra lokaler eller ute hos Kund (vilket ger fördelen att deltagarna utbildas i sin dagliga arbetsmiljö).

Tidsåtgång: 4 timmar

Deltagarantal: max 16 personer/grupp

Pris: 1100 kr exkl. moms

Utbildningsintyg

Intyg: Utbildningsbevis

Kursinnehåll

Vi genomför utbildningen Fallskydd Grund enligt EN 363:2008.

För vem: Personer som skall hantera traverskran, pelarlift eller telfers oberoende vilken last det rör sig om. Fallskyddsutbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningar.

Kursen går igenom:

  • • Fallteori om fallfaktorer
  • • EU-direktiv och Svenska föreskrifter
  • • AFS 2001:3, AFS 1999:3 och AFS 2006:6
  • • Arbetsmiljölagen, EM-Standarder
  • • CE-märkning, Arbetsgivaransvar
  • • Arbetstagare/underentreprenörs ansvar
  • • Material/produktkännedom
  • • Att tillkalla hjälp
  • • Förstahandsåtgärder vid olycka

Alexander Ankargren - utbildningsansvarig på Trollhättans truck
Utbildningsansvarig
Alexander Ankargren
010-280 43 04
alexander.ankargren@trollhattanstruck.se

ID06 Ackrediterad kompetensregistrator

Trollhättans truck är ett ackrediterat utbildningsföretag och ansvarar för att registrerad utbildning uppfyller gällande krav från lagar och branschöverenskommelser.

Ordning och reda, inga borttappade utbildningsbevis. ID06 Kompetensdatabas underlättar för både arbetsgivare och arbetstagare. Platschefer, BAS-U, säkerhetsansvariga med flera på våra arbetsplatser kan enkelt och snabbt ta reda på vilka utbildningsbevis och behörigheter som företagets och underentreprenörers medarbetare har.

Saxliftar

Ring gärna oss för mer information om våra utbildningar. Vi kan skräddarsy kurser efter dina behov.