Hur väljer man en Gaffeltruck?

När du väljer vilken gaffeltruck som du ska köpa eller hyra är några av de viktigaste kriterierna som du bör ta hänsyn till det följande:

• Lyftkapacitet
• Lyfthöjd
• Vilken slags drivmedel el, diesel eller gas
• Underhållskostnader
• Däck
• Förarkomfort
• Arbetsmiljö – vad trucken ska användas för

Se våra truckar här

Det finns flera olika slags motorer tillgängliga:

• Elektriska motorer
• Förbränningsmotorer: diesel eller gas, LPG (flytande petroleumgas)
• Hybridmotorer (förbränningsmotor och elmotor)

Något annat som man bör ha i åtanke är de specifika förutsättningarna på din arbetsplats:

• Ska du köra trucken inomhus eller utomhus
• Höjdbegränsningar
• Tillgängligheten för de varorna som ska transporteras
• Underlag du ska köra på

Däckalternativ – det finns flertalet olika slags däck att välja mellan och däcken kan i hög grad påverka förarkomforten och arbetskapaciteten. Om du huvudsakligen arbetar på asfalt eller cement inomhus så duger ett slätare däck med mindre mönsterdjup. Om du arbetar utomhus på exempelvis grövre asfalt, grus så är ett pneumatiskt däck att föredra. Om du är osäker rådfråga gärna oss på Trollhättans Truck på telefonnummer 010-280 43 00 så kan vi presentera de bästa däckalternativen baserat på dina specifika behov.

Varför en elektrisk gaffeltruck?

Elektriska gaffeltruckar användes tidigare mestadels inomhus men idag så finns det flertalet elektriska gaffeltruckar som passar bra för arbete utomhus. De är miljövänliga, har låga underhållskostnader och är mer kompakta än truckar med förbränningsmotorer.

Fördelar med elektriska gaffeltruckar:

• Utsläpp – elektriska gaffeltruckar är väldigt miljövänliga eftersom de inte avger några utsläpp. Detta är den primära anledningen varför de är mer lämpade för inomhusbruk än truckar med en förbränningsmotor.

• Den kompakta storleken – då elektriska gaffeltruckar inte har en bränsletank är de mer kompakta och därför lättare att hantera och förvara/parkera då de tar mindre plats.

• Lång livslängd – elektriska gaffeltruckar kräver lite underhåll. Batteriet går att byta ut vilket i sin tur förlänger gaffeltruckens livslängd.

• Låga underhållskostnader

• Låg ljudnivå – eftersom det inte finns någon förbränningsmotor är de mer tystgående och inte lika bullriga som andra gaffeltruckar.

Nackdelar med elektriska gaffeltruckar:
• Driftkapaciteten kan påverkas av miljön, exempelvis fukt eller kyla.
• Den initiala investeringen är högre än för gaffeltruckar med förbränningsmotorer.

Varför en dieseldriven gaffeltruck?

Dieselgaffeltruckar har högre driftskostnader och används primärt för utomhusbruk.

Fördelar med dieseldrivna gaffeltruckar:
• Autonomi
• Behöver inte laddas

Nackdelar med dieselgaffeltruckar:
• Drivs av fossila bränslen
• Avger utsläpp – ej lämpliga för arbeten inomhus
• Varierande driftskostnader beroende på det aktuella dieselpriset
• Högre servicekostnader

Varför en gasdriven gaffeltruck?

Gasdrivna gaffeltruckar använder en förbränningsmotor som drivs med flytande propangas eller alternativt med komprimerad naturgas.

Fördelar med gasdrivna gaffeltruckar:
• Kan användas både inomhus och utomhus
• Låg miljöpåverkan

Nackdelar:
• Bränsletanken är belägen på baksidan av gaffeltrucken vilket kan påverka sikten
• Högre underhållskostnader än andra motorer

Varför en motviktstruck?

Motviktstruckar är den gaffeltrucken som är bäst lämpad för arbeten med extremt tunga laster på grund av dess överlägsna lastkapacitet. De används främst för arbeten utomhus och på släta ytor och är optimala vid exempelvis lagerarbeten.

Hur väljer man den bästa gaffeltrucken?

• Plocktruckar – idealiska för lyft, plockhantering och stapling av olika varor. Dess lastkapacitet är cirka 1 till 2 ton beroende på modell. Plocktruckar är endast lämpliga för arbeten på plana underlag. Plocktruckarna är perfekt utformade för att underlätta lagerplockning på båda sidorna av en lagerkorridor.

• Den trehjuliga elektriska motviktstrucken: En avgörande fördel med trehjuliga elektriska motviktstruckar är att de har en betydligt mindre svängradie än traditionella fyrhjuliga elektriska gaffeltruckar.

• Den fyrhjuliga motviktstrucken – har ett styrhjul i vardera bakre hörn som styrs av en dubbelverkande hydraulcylinder. Denna gaffeltruck ger mer stabilitet och är perfekt anpassad för mer utmanande och tyngre arbeten på byggarbetsplatser och i lager. Dess lastkapacitet varierar från cirka 1 000 till 45 000 kg. Exempelvis så rekommenderas fyrhjuliga elektriska motviktstruckar för tunga lyftapplikationer som exempelvis lyft av maskiner och annan tyngre utrustning. Det ska dock tilläggas att fyrhjuliga motviktstruckar även används vid lättare arbeten.

• Den ledade gaffeltrucken – gaffeln roterar på en led och kan lutas. Denna gaffeltruck rekommenderas för användning i trånga lagermiljöer och för lastning och lossning av släp.

Hur väljer man maximal lyftkapacitet för en gaffeltruck?

För att välja den maximala lyftkapaciteten som uppfyller dina behov bör du överväga det följande:

• Vad klarar gaffeltrucken?
• Vad är den genomsnittliga lastvikten?
• Vilken är den tyngsta lasten som trucken kommer att utsättas för?
• Hur stora är lasterna/vilka dimensioner har lasterna?

Det finns olika tillbehör som är utformade för att förbättra hanteringen hos gaffeltruckar. Lastens dimensioner bestämmer dess appliceringspunkt samt längden på gafflarna. Observera att ju längre gafflar som gaffeltrucken har desto lägre lyfthöjd.

Trehjuliga eller Fyrhjuliga gaffeltruckar?

Trehjuliga gaffeltruckar är bäst lämpade för inomhusförvaring, exempelvis i byggvaruhus eller i lagerhallar som har selektiv förvaring och höga lagerhyllor. Fyrhjuliga gaffeltruckar är perfekt anpassade för att flytta stora maskiner eller tunga laster på ojämna underlag.

Fördelar med trehjuliga gaffeltruckar:
• Mindre svängradie och lägre kostnad.

Nackdelar med trehjuliga gaffeltruckar:
• Maximal lastkapacitet på 2000 kg.

Fördelar med fyrhjuliga gaffeltruckar:
• Perfekt utformade för arbeten på ojämna underlag.
• Väldigt stabila och har en lastkapacitet på ända upp till 45 000 kg.

Nackdelar med fyrhjuliga gaffeltruckar:
• Begränsad svängradie.
• Fyrhjuliga gaffeltruckar är dyrare än trehjuliga gaffeltruckar.

 

Har du några fler frågor om Gaffeltruckar som du behöver svar på? För mer information om hur du väljer den bästa gaffeltrucken för er verksamhet, kontakta gärna våra experter på 010-280 43 00.

Se våra truckar här

Kontakta oss för mer information

Så kontaktar vi dig så snart som möjligt