Policy

Kvalitet

Trollhättans Truck AB skall utföra sina uppdrag med hög kvalitetsambition och genom hög servicegrad såväl uppfylla som överträffa kunders och legala krav. Alla uppdrag utförs mot målet att ständigt förbättra oss genom att löpande minska antalet avvikelser som uppkommer mot kund.

All personal har ett solidariskt ansvar att upprätthålla denna policys intentioner och att medverka till att uppkomna avvikelser åtgärdas snabbt och effektivt.